Utgitt av F. Beyer Touristbureau før 1940
Bergen fra Valkendorf taarnet
Nærødalen fra Stalheim
Skjæggedalsfos, Hardanger
Parti fra Mundal i Sogn
Hotel Sundal
Kjendalsbræ
Tvinde Hotel Tvindefos
Laatefos
Stalheim
Vossevangen
Merok
Bergen fra Fjeldveien
Skjæggedalsfoss
Vinje Vossestrand
Loenvandet
Hilsen fra Husum
Fisketorvet
Gudvangen
Borgunds Kirker
Lille Lungegaardsvann
Unionsoppløsning 1905
"Hardangerbunad"
Brudefølge i Hardanger
Sivlefos Stalheim
Øvre Holmegade, Stavanger