Utgitt av F. Beyer Touristbureau før 1940
Unionsoppløsning 1905

Unionsoppløsning - Alt for Norge - Haakon VII 1905

Postkort laget i forbindelse med Unionsoppløsningen i 1905, Alt for Norge, Haakon VII 1905.

No feedback yet


Form is loading...