Tours in Norway

  • F. Beyer's Tours in Norway

    F. Beyer's Tours in Norway

    F. Beyer's Tours in Norway with descriptive account and general information about travel in Norway. Slik lyder forsiden av dette hefte som har informasjon og priser på turer i Norge rundt omkring 1900. Du kan også lese om hvordan F. Beyer's Tourist Office var bygget opp, hvilke tjenester man kunne tilby. En spennende bok som forteller alt om hva det som den gang var et av norges største reisebyrå med filialer i Bergen, Trondheim, Molde, Christiania, Stavanger, Stockholm og København (er kjente plasser byrået har hatt kontorer).

    Link til PDF-fil

    Full story »